Pokličite nas: 031 651 686

Nadzor

Izvajamo zakonsko določen nadzor nad gradnjo objektov. Z investitorjem sodelujemo v vseh fazah izvedbe objekta,
od pripravljalnih del do uporabnega dovoljenja. Izvajamo kvalitetni in količinski pregled na gradbišču.

Med gradnjo, ki jo nadziramo nastopamo kot kontrolna in svetovalna služba. Investitorjem svetujemo in pomagamo
pri odločitvah. Na koncu pa pomagamo pri pridobitvi uporabnega dovoljenja oz. hišne številke.