Pokličite nas: 031 651 686

Nizke zgradbe

Imamo bogate izkušnje na področju izvedbe in projektiranja komunalnih instalacij in objektov.
Lahko vam ponudimo projekt celotne ureditve komunalne infrastrukture, ceste, ureditve območja OPPN ali pa smo ureditev posameznih priključkov oz. infrastrukturnih in komunalnih objektov. Projekti, ki jih izdelujemo:

 • CESTE (JAVNE, LOKALNE IN DRŽAVNE)
 • CESTNIH OBJEKTOV (MOSTOVI, OPORNI ZIDOVI, ZAŠČITE BREŽIN,…)
 • KANALIZACIJE
 • PREČRPAVALIŠČA IN ZADRŽEVALNIKI
 • VODOVODA
 • TELEKOMUNIKACIJ
 • ELEKTROINSTALACIJ
 • GARAŽNE HIŠE
 • PLOČNIKI
 • UREDITEV IN UTRDITEV BREŽIN
 • PARKIRIŠČA
 • UREDITEV DEPONIJE (zemljine, gradbenih odpadkov, …)
 • UREDITEV VODOTOKOV
 • CELOTNE KOMUNALNE UREDITVE OBMOČIJ OPPN , …