Pokličite nas: 031 651 686

NEKATERE REFERENCE IZ ZADNJIH PAR LET:

1. PROJEKTIRANJE:
 • Večstanovanjski objekt : zasebni investitor, Šmartno pri Litiji
 • Gostinski objekt in kamp prostor : investitor poslovna družba, Cerknica
 • Kavarna : investitor poslovna družba, Ljubljana
 • Večji trgovski objekt : investitor poslovna družba, Šmartno pri Litiji
 • Mizarska delavnica : investitor poslovna družba, Krka
 • Poslovno parkirišče : investitor poslovna družba, Brnik
 • Vodovod Bernardovec : investitor Občina, Šmartno pri Litiji
 • Nastanitveni objekt (kmečki turizem)  : zasebni investitor, Žužemberk
 • ureditev kamnoloma in zbiralnice gradbenih odpadkov: investitor poslovna družba, Šmartno pri Litiji
 • Večstanovanjski objekt – rekonstrukcija : zasebni investitor, Bruselj – Belgija
 • Masažni salon : investitor poslovna družba, Ljubljana
 • Gostinski in nastanitveni ter stanovanjski objekt : investitor zasebni lastnik, Dole
 • Luksuzna vila in pametna instalacija : investitor zasebni lastnik, Šmartno pri Litiji
 • Hlev in gospodarski kmetijski objekt : investitor zasebni lastnik, Osredke
 • Študija vodovodne oskrbe za Občino Šmartno pri Litiji : investitor Občina Šmartno pri Litiji
 • Izdelava projektne dokumentacije za potrebe priprave vaj mednarodnih sil Civilne zaščite : Črna Gora in Makedonija- Masažni salon : investitor poslovna družba, Ljubljana
 • Vodovod Zavrstnik : investitor Občina, Šmartno pri Litiji
 • Frizerstvo za pse : investitor poslovna družba, Ljubljana
 • Nogometno igrišče z umetno travo, razsvetljavo in tribunami : investitor Občina Slovenj Gradec
 • Vulkanizerska in avtomehanična delavnica : investitor poslovna družba, Ljubljana
 • Most na reki : Investitor Občina
 • Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, zasebnih prostorih in javnih prostorih : več investitorjev po celotni Sloveniji
 • Livarna, izdelava dokumentacije za rušitev: zasebni investitor,Ljubljana
 • Različna komunalna infrastruktura (ceste, pločniki,parkirišča, vodovod, elektrika, telekom….) : investitorji Občine in zasebni lastniki po celotni Sloveniji
 • Pasivne, nizkoenergijske in klasične stanovanjske hiše : več zasebnih lastnikov po celotni Sloveniji
 • Ureditev vodotoka Jevnica : investitor zasebni lastnik, Jevnica
 • Komunalna infrastruktura za OPPN ŠM 14/3 in 14/4 : investitor Občina, Šmartno pri Litiji
 •  Komunalna infrastruktura za OPPN VT5 : zasebni investitor, Šmartno pri Litiji
 • Vodovod Račica : investitor Občina, Šmartno pri Litiji
 • Zbiralnica zemeljskih odpadkov : zasebni investitor, Domažale
3. NADZOR:
 • Pasivne, nizkoenergijske in klasične stanovanjske hiše : več zasebnih lastnikov po celotni Sloveniji
 • Ytong hiše : več zasebnih lastnikov po celotni Sloveniji
 • Hlev in gospodarski kmetijski objekt : investitor zasebni lastnik, Osredke
 • Avtomehanična delavnica : investitor zasebni lastnik, Moljava
 • Gostinski objekt : investitor poslovna družba, Šmartno pri Litiji
 • Cerkev : investitor zasebni lastnik, Ježni vrh
 • Mizarska delavnica : investitor poslovna družba, Krka
 • Luksuzna vila in pametna instalacija : investitor zasebni lastnik, Šmartno pri Litiji
 • Komunalna infrastruktura VT5 : investitor zasebni lastnik, Šmartno pri Litiji
 • Različna komunalna infrastruktura (ceste, pločniki,parkirišča, vodovod, elektrika, telekom….) : investitorji Občine in zasebni lastniki po celotni Sloveniji
 • Nadzor nad vzdrževalnimi deli v poslovnih prostorih, zasebnih prostorih in javnih prostorih : več investitorjev po celotni Sloveniji
3. LEGALIZACIJE:
 • Stanovanjska hiša z odločbo o rušitvi : zasebni lastnik, Moravče pri Domžalah
 • Avtomehanična delavnica z odločbo o rušitvi : zasebni lastnik, Ivančna Gorica
 • Več in enostanovanjske hiše : več zasebnih lastnikov po celotni Sloveniji
 • Stanovanjska hiša in hlev z gospodarskim objektom : zasebni lastnik, Gozd Reka
 • Kmetija z vsemi objekti : zasebni lastnik, Ježni vrh
 • Stanovanjska hiša z odločbo inšpektorja : zasebni lastnik, Žužemberk
 • Kovinarska delavnica s stanovanjsko hišo : zasebni lastnik, Ježni vrh
 • Legalizacija deponije zemeljskih odpadkov : investitor poslovna družba, Rova
4. IZVEDBE:
 • Sanacija notranjih prostorov vrtca Bovec : investitor Občina Bovec
 • Izvedba komunalne infrastrukture za naseljeJeze : investitor zasebni lastnik, Litija
 • Izvedba malega nogometnega igrišča v Tržiču : investitor Občina Tržič
 • Izgradnja več stanovanjskih objektov : več zasebnih lastnikov po celotni Sloveniji
 • Sanacija vlage v upravni stavbi : investitor Zavod za blagovne rezerve RS
 • Večja vzdrževalna dela v industrijskih obratih : investitor Dinos
 • Kavarna : investitor poslovna družba, Ljubljana
 • Sanacija strehe na vrtcu Bovec : investitor Občina Bovec
 • Izgradnja opornih zidov v centru mesta : investitor Občina Bovec

 

Zgoraj naštete reference so samo majhen del vseh opravljenihdel v našem podjetju. V vsaki zgoraj  našteti alineji se skriva še mnogo znanja, elaboratov, študij, izkušenj…. Itd.