Pokličite nas: 031 651 686

Urbanizem

Za zasebne investitorje, Občine in državne službe izdelujemo Podrobne prostorske načrte. Posebej smo dejavni na področju izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Izdelava OPPN vsebuje:

  • izdelava geodetskega posnetka področja OPPN
  • izdelava načrta ureditve OPPN
  • izdelava odloka za OPPN (ali druge)
  • ideja komunalne ureditve območja OPPN
  • vse potrebne študije in elaborate
  • program opremljanja za območje OPPN
  • sodelovanje na predstavitvi Občinskemu svetu (ali drugim)
  • sodelovanje na javnih razgrnitvah
  • objava v Uradnem Listu

Po sprejemu OPPN-ja sodelujemo še pri izdelavi načrtov komunalne infrastrukture.